Bjørnarådalen

På Turkart Trollheimen (1:75 000) står det Bjørnarådalen (Biessendurrie) på dalen som går øst-vest fra Storrinnvatnet (Vueliejaevrie, til høyre i bildet) og forbi Bjørnaråvatnet (Bijjiejaevrie, på enkelte kart: Langvatnet) mot Folldalen. Grunneier her er tamreineier Sigvard Renander, derfor har turkartet også enkelte samiske navn i dette området. Bildet er tatt fra tur ned fra Trollhettas østtopp morgenen 2. juli. I forgrunnen golden retrieveren "Oda". (Foto: Børge Sundli)