Bleikvier

Bleikvier er et av de mindre medlemmene i vierfamilien, ikke mer enn 30 cm høy, og den kryper til dels bortover bakken. Vokser på kalkrik grunn, har rødbrune rakler og spisse frukter (se fotoet). Latinsk navn: Salix hastata, der artsnavnet hastata henspiller på fruktformen og betyr "spydformet". Veikant på Vålåskarskjølen (Meldal kommune, S-T), 540 m o.h. 23. juni 2003.
(Foto: Gunnar Bureid)