Blokkebær

Lyngfamilien er artsrik, og i en av slektene der finner vi både blåbær, tyttebær og blokkebær - Vaccinium uliginosum. Blokkebær er vanlig på fuktig, mager torvjord, og planten blir fra 10 til 75 cm høy. Bæra er blå. Sørenden av Raudfjell-
tjønna (Meldal kommune, S-T), 715 m o.h. 30. juni 2003.
(Foto: Gunnar Bureid)