Bolme

Bolme
(foto: Karstein Telstad)

Bolme med Aune grenser til Surnadal i vest ved Kvammen og har gjennomfartsåra riksveg 65 skjærende gjennom mot Bukta og Løfald. Ved kommunegrensa, Kvammen i Surnadal, finner vi en av inngangsportene til Trollheimen. Herifra går det veg inn til Folldalen og Gråhaugen fjellstue.

Bolme er preget av jord- og skogbruk langs riksvegen og ved krysset mot Rindal sentrum ligger Bolme pensjonat, med overnatting og middagsservering, og forsamlingshuset Torshall, som drives av grendafolket i Bolme. På høyre side av fylkesvegen mot sentrum ligger de to boligfeltene på Moan, fortsatt med mange ledige, flotte og idylliske tomter. Fra Moan er det rundkjøring gjennom feltene via Langlivegen til Rinna bru.

Ved Sagagrenda ligger overnattings- og serveringsbedrifta Saga Trollheimen Hotel, med sin karakteristiske byggestil, trønderlån i lafta tømmer.

Ved Bolme pensjonat og den gamle Bolme bru ligger også bilverkstedet Auto R 65. Herifra kan vi kjøre eller gå opp til Tørset og innover i Tørsetmarka, et idyllisk hytteområde under utbygging. Dette er i tillegg et svært populært utfartsområde med blant anna merket tursti til Skåkleiva og oppkjørt skiløpe til Finnråa annenhver helg om vinteren.

Fortsetter vi nordover langs riksvegen kan vi gjøre en avstikker til fotballanlegget til IK Rindals-Troll på Rinnvollen. Ved Sunna ligger Sunnafeltet og Rindal Bil og Landbrukssenter BA med Ica SparMat-butikk, bil- og landbruksverksted, innkjøpslag og transportbedrift. De har tilhold i de gamle meierilokalene.

Oppover langs riksvegen mot Bukta passerer vi Rindal Bensin og Service - bensinstasjon, storkiosk, videoutleie og Trollburger'n.