Brandålia

Magne Furuhaug har tatt to bilder fra Brandålia, det ene mot Geirskarvatna (over), det andre mot Skåkleiva:


Utsikt mot Geirskarvatna fra toppen av Brandålia, august 2005 (foto: Magne Furuhaug).
Geitskarvatna renner ut i Brandåvatnet.

Fra Brandålia og mot Skåkleiva, juni 2007 (foto: Magne Furuhaug).