Brann i Bøfjorden

En låvebygning brant ned til grunnen i Bøfjorden i dag. Det var ikke personer eller dyr i bygningen - således ingen tilskadekommet. Det var ingen fare for spredning av brannen til andre bygninger. Og det er uvisst hva som er årsaken til brannen, som blir etterforsket av politiet i Surnadal og Rindal, meldes det på politiloggen.