Bruk Ungdomsfondet!

Husk på muligheten til å søke blilyst>>> om penger fra Ungdomsfondet. Morten på kulturkontoret kan også kontaktes - se Rindal kommunes nettsider