Bukta

Løfald

Løfald eller det lokale navnet Bukta, tilhører nedre del av Øverbygda. Begynner der dalføret svinger nesten 900 sør og øst og ender vest for Øvre Rindal Kapell. Så å si alt areal og bebyggelse ligger på nordsida av dalføret.

Det er kort avstand fra elva nederst i dalbotn til en er i fjellet, etter bare 700 -800 m fra riksveien er en oppe på snaufjellet og da har en fått en høgdeforskjell på 350 m. Det er merka tursti fra riksveien og opp på en av de høyeste fjelltoppen på Nordsida. Den starter der kommuneveien Solvang - Teigen tar av ved riksveien. Ved å følge denne stien over tregrensa kommer en til en av IL Rindøl`s sine trimposter, Seterlia. Og derifra er det sti nordvestover fjella, til fiskevann blant anna.

Ønskes det en lettere adkomst til fjellet, kan en kjøre bil opp til garden Hafella, og gå ut derifra. Det gjøres spesielt på vinters tid. En enda lettere adkomst til fjella på denne sida av bygda, er å følge en skogsbilvei rett øst for garden Håkonslia. Da kommer en helt inn til foten av Høgfjellet. Fiskevann finnes det lite av i disse fjellområdene, de som finnes, ligger lengst unna bebyggelsen. Men for å gå tur i, er dette et fint område. Du har en storslagen utsikt over bygda med Trollheimen i sør, og på fine solskinnsdager kan du se nesten helt til svenskegrensa i øst fra de høgst fjelltoppene.

I Løfald ligger skolen og barnehagen i Øverbygda, Øvre Rindal skole er en firedelt barneskole og barnehagen som ligger i samme bygg, er en en-avdelings barnehage.
Like ved skolen og barnehagen finnes et byggefelt, ellers er bebyggelsen preget av gårdsbruk.

Langs riksvegen gjennom Bukta finner vi en god del industrivirksomhet, øverst ligger Børset Bakeri og Deltrans. Lengst nede i Bukta ligger industriområdet Stokkøyan med en rekke ulike bedrifter. Gjenbrukstorget til renovasjonsselskapet Hamos finner en også like ved Stokkøyan.