Bunnpris Rindal

 melder at sjøl om det står både i Adressa og Driva at Bunnpris har søndagsåpent, så gjelder ikke dette Bunnpris Rindal. "Vi valgte å droppe det og ha nattåpent i stedet," sier Eli. Vi viser ellers til annonsen ovafor!