verneområdestyret på Saga 2_1024x618

Verneområdestyret for Trollheimen og Innerdalen Landskapsvernområde samla i Rindal

Bygging av turisthytte i Naustådalen utsatt

Denne uka har verneområdestyret for Trollheimen og Innerdalen Landskapsvernområde (bildet) vært samla på Saga Trollheimen hotell i Rindal. Her ble styret konstituert med Mons Otnes (ordfører i Surnadal) som leder og Heidi Pawlik Carlson (varaordfører i Oppdal) som nestleder. Verneområdestyret vedtok enstemmig å utsette saka om bygging av ny turisthytte i Naustådalen, der ei positiv innstilling var grunnlaget.

Områdestyret for Trollheimen fra venstre leder Mons Otnes (ordfører i Surnadal), verneområdeforvalter Hege Sæther Moen, nestleder Heidi Pawlik Carlson (varaordfører i Oppdal), Randi W. Frisvold (fylkeskommunen i Møre og Romsdal), Ola T. Heggem (ordfører i Rindal), Ola T. Lånke (ordfører i Rennebu), Maja Britt Renander (Sametinget), Are Hilstad (ordfører i Meldal) og Gustav Renander (Sametinget). I tillegg er Ståle Refstie (ordfører i Sunndal) og Hanne Moe Bjørnbeth (fylkeskommunen i Sør-Trøndelag) med i områdestyret.

Omfattende delegering
Trollheimen forvaltes av et verneområdestyre som har forvaltningsmyndighet for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområåder, Svartåmoen og Minnilldalsmyrene naturreservat.

Til hjelp og råd i forvaltninga er det under etablering at faglig rådgivende utvalg bestående av representanter for organisasjoner (bonde/miljøvern/NJFF mfl), reiseliv, kraftselskapene, grunneiere og reindriftsnæringen (Trollheimen Sitje).

Det er også etablert et Administrativt utvalg bestående av representanter fra administrasjonen i hver av kommunene og Fylkeskommunene, samt Reindriftsforvaltninga. Trollheimsporten hadde denne saka på forhånd med saklista!

Hege Sæther Moen er ansatt som områdeforvalter og etter møtet i verneområdestyret denne uka har ho laget følgende referat med vedtak: Møtereferat VO 21. - 22.02.2012.

TT-hytte i Naustådalen utsatt
Der går det fram at søknaden fra Tronhjems Turistforening om å få bygge ny turisthytte i Naustådalen ble utsatt etter forslag fra leder Mons Otnes. Han ønska besøksplan lagt fram til neste behandling og i tillegg ville han ha en analyse av trafikken i Trollheimen. Innstillinga fra områdeforvalteren var positiv til bygging av den nye turisthytta.

Ellers fikk Ola Nergård tillatelse til å endre fasade på si seter, mens farge må harmonere med omgivelsene. Olaug Kvendset fikk utvide Hopsetra i Kvenndalen. Greta og Hans Hoset hadde søkt om bygging av et nytt seteranlegg på Jølhaugen. Innstillinga her var avslag, men saka vart utsatt i møtet. Trondhjems Turistforening fikk enstemmig bygge ut uthuset og gjøre tekniske utbedringer ved Trollheimshytta for brannteknisk sikring.

Hytteforeninga Minilla fikk legge tilrette for sti og bru over Minilla. Merking av rute til Svarthetta og permanent vintermerking (staking) av rute mellom Vaulan og Jøldalshytta avslås med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen kap IV 1.1. Verneområdestyret for Trollheimen er positive til merking av Blåhø og Snota som beskrevet, men ønsker å innhente nærmere opplysninger fra reindrifta før det tas endelig stilling i saken. Saken tas opp til ny vurdering på neste møte i Verneområdestyre for Trollheimen.

Når det gjelder motorferdsel fikk alle søkere slik tillatelse og Helgetunmarka Grunneierlag fikk kjøre opp skiløyper som før. Sjekk alle vedtak her: Møtereferat.