Møkkelgardsgrenda tilbake i 1909. Fotografen har stått ved Grøtbakken et sted. Nærmest Austistu, Nestua, Utigard, Utistua og lengst opp til høyre Austigard Storløkken. Rett over pipa i Austistua: Toråhaugen. (Foto utlånt av Jan Egil Møkkelgård)