Møkkelgårdsgrenda 13. februar 2002. Austistua til høyre oppe på bakken.