Årsmeldinger Rindals-Troll

Enda flere årsmeldinger for 2007 er nå på plass på Rindals-Trolls nettsider, blant annet meldingene for turstigruppa og barneidretten.