Årets pepperkake

Inga Dalsegg og venner satte seg også denne jula til kjøkkenbordet på Nyvold for å skape et pepperkake-byggverk:


Idun lager palme.

Inga lager krokodille.

Farao i sarkofagen.

Pynting.

I år slo vi til med en pepperkakepyramidelandsby med oase, nildyr, en farao
i sarkofag (type 3D til og med) og kamelkaravane!
Byggherrene var Inga Dalsegg, Unni Irmelin Kvam og Idun Fivelstad, med god
hjelp av trekantlinjal, passer, Pytagoras og en stor porsjon fantasi i meget fri utfoldelse.
Noe som på et punkt førte til det vi kåret til dagens sitat; ” No e e så kreativ at no må
nåinnj snart stopp me!” . Vedkommende ble ikke stoppet, heller oppildnet av de andre to.
 
Vi avsluttet med å lage oss selv som pepperkaker.
(Tekst/foto: Inga Dalsegg)