TOBIAS GRØTAN 8 ÅR

Tobias fyller 8 år på julaften. Åss vil gratuler så mykkju me dagen.
Håpa du fe en super dag, å mang pakka får du helt sekkert.
 
Hilsen frå tante Berit å Nils Arve.