Fredag
Fredag Regn
Regn
Flau vind
Lørdag
Lørdag Regn
10°
Regn
Svak vind
Magne

Åpent medlemsmøte i InnovasjonsTre

6. mars inviterte InnovasjonsTre v/ prosjektleder Magne Løfaldli til åpent medlemsmøte i bedriftsnettverket InnovasjonsTre.

Bildet over: Prosjektleder i InnovasjonsTre, Magne Løfaldli ønsker velkommen til møte (foto: Iren Sæterbø)

De lokale bedriftene som er med i nettverket er Rindalshytter, Kvatro, Talgø Møretre, Solem Sag, Bøfjorden Sag, Tømmervåg Tre, VIBO Entreprenør og Bergmoen Snekkerverksted. Møtet ble arrangert ved Hammersuene i Surnadal, der over 20 personer møtte opp for å få med seg hva som rører seg i treindustrien om dagen.

Møte.jpg
Godt oppmøte på det åpne medlemsmøte i InnovasjonsTre (foto: Magne Løfaldli)

Møtet startet med at prosjektleder Magne Løfaldli ønsket velkommen og fortalte om den fantastiske veksten som har funnet sted hos medlemsbedriftene i Innovasjonstre de siste årene. Fra 2014 til 2016 har bedriftene økt sin omsetning med 37,6 % og lokal verdiskaping har økt med 52%.

Første innleder var Pasi Aalto som er leder for NTNU Wood.

Han presenterte trender og nyheter for boligbygging og fritidshus. I Norge har det vært en utvikling i de siste årene at hyttene har blitt større, og utbyggingen av hytter skjer i de store hyttefeltene, denne trenden ser ut til å være i endring. I følge prognosene vil fremtidens hytteturist leie seg hytte i urbane strøk. De som bor i byene eier ikke bil, og dette fører til at hyttene må ligge på plasser der det er mulig å komme seg til hytta med kollektivtransport. Hyttene vil også bli mye mindre, for fremtidens hytteturist vil være på hytta for å komme i kontakt med naturen og bruke dagene sine på være ute på tur. Hytta blir da en plass der det skal lages mat og sove på en komfortabel måte.

Boligene i fremtiden vil bli høyere (flere etasjer), grønnere og ha bedre kvalitet enn dagens boliger.  Bruk av tre i kombinasjon med f.eks stål og betong vil bli mer aktuelt pga at treet har en Co2 absorberende effekt, og ved bruk av tre får byggene en bedre miljøprofil.

Pasi.jpg
Pasi Aalto fra NTNU Wood, engasjerende og kunnskapsrik innleder (foto: Iren Sæterbø)

Neste innleder var Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk.

Knut Amund fortalte om bruk av massivtre i store og små konstruksjoner. Ved bruk av massivtre får du en helt annen type trebygg enn de tradisjonelle trebyggene de fleste av oss kjenner til.  Trendene ved bruk av massivtre som byggemateriale fører til at nye forretningsmodeller blir fremtredende også i treindustrien. Bygging av trebygg vil bli mere industrialisert og bygg vil bli satt opp av elementer som er laget på fabrikk. Knut Amund var også inne på de miljømessige fordelelene ved å bruke massivtre i bygg.

Neste post på agendaen var en presentasjon av Per Ivar Hyldbakk fra den lokale bedriften Rindalshytter. Han fortalte suksesshistorien fra de stort sett bare leverte hytter lokalt til hyttebyggerne i Trollheimen inntil 2000 tallet, til de utlyste designkonkurranse som resulterte i det kjente lysthus-hytten og frem til de engasjerte arkitektfirmaet Snøhetta som resulterte i den kjente Gapahuk-hytta. Rindalshytter har vært veldig bevist på at de vil bli definert som den mest moderne og innovative hytteprodusenten i Norge, noe som de tydeligvis har lyktes med.

Per Ivar Hyldbakk.jpg
Per Ivar Hyldbakk med suksesshistorien fra Rindalshytter (foto: Iren Sæterbø)

Joakim Dørum fra Green Advisers AS fortalte om egne erfaringer og utfordringer med store industri- og forretningsbygg i tre.  Han viste oss flere eksempler på at det er store fordeler å sette opp store forretningsbygg i tre fremfor andre typer bygg som f.eks sandwich element.

Mihaela Tanase Opedahl fra Rise PFI fortalte om muligheten som finnes for å kunne produsere bærekraftig protein fra trevirke, som i neste omgang kan brukes som proteinkilde i fiskeforproduksjon. Dette kan føre til en mye mer bærekraftig fiskeforproduksjon, ved at det blir brukt lokalprodusert protein i fiskefor i Norge, i stedet for å bruke importert soya og mais, som er brukt i dag. Et veldig spennende innlegg, som synligjør fremtidige muligheter på dette området.

Til slutt avrundet Pasi Aalto med en liten gjennomgang av masseprodusert skreddersøm, og de mulighetene som finnes på dette området for industrien. Ved hjelp av digitalisering er det mulig å produsere skreddersydde produkter til kunden, til samme prisen som for masseproduserte varer i dag.

Innsendt av Iren Sæterbø.