Ola T

Åpnet ladestasjonen

Ordfører Ola T. Heggem foretok den offisielle åpninga av ladestasjonen i Rindal sentrum fredag. Blæst`n stilte som vanlig opp og sørget for god stemning. 

Bildet over: Ola T. Heggem plugger i kontakten på ladestasjonen.

Heggem sier at dette er et viktig tiltak både for innbyggerne i Rindal, "høtt-rindalingene", og gjennomgangstrafikken. Rindal blir et naturlig ladepunkt for de som kjører mellom Trondheim og Mørebyene. Plasseringen av ladestasjonen ble selvsagt diskutert, og et av alternativene var å ha den langs fv65. Rindal kommune håper plasseringen av ladestasjonen midt i sentrum kan være med på å bidra til et mer komplett bygdesenter og lokke flere besøkende hit, ettersom den ligger ved butikker og andre servicetilbud.  Heggem roser også plan- og utviklingssjef i Rindal kommune, Sivert Dombu, for sitt pågangsmot og store arbeidsvilje i denne saken.

Ladestasjonen har blitt til gjennom et spleiselag, og det hele begynte med at Enova lyste ut tilskudd til kommuner som ikke hadde ladestasjon fra før. Svorka stilte seg positiv til dette, og sammen med Rindal sparebank, El-Watch, og Coop Orkla Møre har de bidratt økonomisk. Rindal kommune er ansvarlig utbygger, mens Grønn kontakt skal drifte ladestasjonen. 

Blæst`n.jpg
(Deler av) Blæst`n spilte under åpningen av ladestasjonen. Blæst`n fyller 40 år lørdag 3. november. 

Ladestasjon.jpg

Kake.jpg