Dagen for litt mimring

Nyttårsaften kan være dagen både for å se framover og for å se seg tilbake. Vi minner om at mye av det som har stått i porten i 2005, er bevart under Rindalsnytts Arkiv.
Surndalingen Gjermund Holsæter i Harstad har også mimret litt og sendt noen bilder:


Hvitveisgutten Robert Strand. Vargøya 1998.

Natoøvelse i 2002. Oppå Storholt.

Flom i Surna 14. august 2003. Campingvogner i fri flyt.

Grytafeltet jula 2004.