Dagens kommunestyremøte

Kommunestyret har i dag årets siste møte - du finner sakspapirene her. En av sakene som skal opp, hadde nådd helt ut til Ålesund og ble nevnt på NRK lokalradioen i dag: en "sniktrøndifisering" av Rindal ved at 20 000 dekar er søkt overført til Hemne kommune (eiendommen til Ola Bævre i Fossdalen vest for Kårøyan). Ved en slik fylkesgrenseflytting er det dog departementet som har det siste ordet.