Daglig leder

Merete Lillegård slutter 31. desember som daglig leder i Trollheimsporten (men fortsetter i redaksjonsgruppa). Fram til Willy Karlstrøm tiltrer 1. februar, vil Håkon Fredriksen i Trollheimen NæringsSørvis ta seg av de fleste daglig leder-oppgavene. I januar ber vi om at alle henvendelser om annonser på forsida i porten blir stilet til redaktor@trollheimsporten.no .