Deltakermedaljen: Bedre seint enn aldri

Deltakermedaljen:
Bedre seint enn aldri
(28.8.) Tildeling av Deltakermedaljen for innsats for landets forsvar under krigsårene 1940-45 har gått litt i rykk og napp opp gjennom tidene etter freden i 1945. Ennå pågår arbeidet med å få kontakt med de gjenværende av veteranene som ikke har fått sin medalje tidligere. Torsdag ettermiddag var det Sigvald Kattem sin tur til å få tildelt Deltakermedaljen for deltakelse i felttoget i Romsdalen i aprildagene 1940. Distriktssjef for HV11, oberstløytnant Harald Valved, overrakte medalje og diplom ved en tilstelning på Saga Skysstasjon. Til stede var fire representanter fra veteranforeningen for Møre Regiment (eldste veteran var 99 år gammel), samt representanter fra Indre Nordmøre Forsvarsforening og fra Rindal kommune, rådmann Bjarne Nordlund. (Tekst/foto: Edgar Kattem)