Den neddemte Folldalen

Den neddemte Folldalen
I gamle dager - før neddemminga på 1960-tallet - var Folldalen en fjelldal av de sjeldne. I lange partier ganske flat, slik at elva Folla gjorde store og små slyng på seg, for brått å kaste seg utfor stryk og fossefall. Vegetasjonen var frodig her 400-500 meter over havet, og forholdene ideelle for et rikt fugle- og dyreliv, veiløs og lite trafikkert som dalen var. Hold dette opp mot dagens Folldal med to kunstige innsjøer av til sammen over 15 kilometers lengde, slik det så ut søndag 15. juni: