Den største kviga i bygda?

Den største kviga i bygda?
(6.5.)  "
Er dette Rindals høyeste kvige?" spør landbruksvikar Geir A. Sæther, "jeg har ihvertfall ikke vært borti noe så stort. Den er på det høyeste 1 meter og 55 cm, og den heldige eier er gårdbruker Per Berge [på garden Rindalsvollan]." (Foto: Geir A.)

- Ja, hvis det fins noen kvige eller ku i Rindal som kan ha måle seg med dette, så hører vi gjerne fra gardbrukeren - kontakt
redaktor@trollheimsporten.no