Det går i trapper

Trapper er hovedproduktet til Bergmoen Snekkerverksted, selv om de også lager vinduer etter mål (særlig aktuelt ved rehabilitering av hus). Nå er de installert i flunkende ny produksjonhall på Bjergin industriområde - bli med inn og se:


De tre karene i firmaet har fått armslag så det holder.
Fra venstre daglig leder Olav Reitan, Roger Gjengedal og Ole Kristian Løset.
Bergmoen Snekkerverksted eies av Olav, OleK samt brødrene Geir og Morten Nergård
- fra nyttår blir Morten innlemmet i arbeidsstokken også.

Litt av lakkrommet. Tidligere kjørte de trappene til Meldal eller Oppdal for
å få dem lakkert, så det er klart at vi her har å gjøre med en stor forbedring.
Trappedelene som henger til tørk på dette bildet, skal for øvrig til Beitostølen.

En helt ny trappemodell fra Bergmoen, med innslag av stål også.
Fin demonstrasjonsmodell, som leder opp til spiserom og kontor
i andre høgda.

Nybygget på 700 kvm.

Og de gamle produksjonslokalene i Bjergin som de nå har flyttet fra: