Det Store Jubileumsåret

Rindal kommune, prestegjeldet, saniteten, barneforeningen - og nå Rindal kirkekor, se nettsidene til Rindal sokn. Alle i Rindal feirer visst jubileum nå i 2007.