Doblet besetningen og bygde nytt fjøs

Kristin Ingdal og Inge Christensen bygde nytt robotfjøs i fjor. Kyr fra to melkebesetninger flytta inn i nyfjøset i november. Trollheimsporten fikk være med da Rindal produsentlag var på besøk og omvisning torsdag.

Mange gardbrukere møtte opp på fjøsdag i Høglia i Lomundalen torsdag. Flere av dem har planer om å bygge nytt selv. Sannsynligvis kommer det opp 4-5 nye fjøs i Rindal i løpet av året. Det er interessant å se på de nye moderne løsningene, særlig for de som har byggeplaner selv.

IMG_3539.jpg

Rask og hektisk byggeprosess

Inge Christensen forteller om en rask og hektisk byggeprosess. Avgjørelsen om å bygge nytt ble tatt etter jul i fjor, og det nye fjøset sto ferdig i midten av november. Da flytta de først inn kyrne fra det gamle fjøset hjemme på garden, og neste dag kom kyrne fra Austigard Holte. Kyrne tilpassa seg veldig raskt både til omgivelsene og melkeroboten, og det var ikke store problemer med kyrne som kom rett fra båsfjøs heller, selv om det var hektisk med tilvenning til melkerobot den første uka. 

I Høglia var det løsdriftfjøs fra før, bygd i 1989, med melkestall. Det nye fjøset er bygd sammen med det gamle, som nå tatt i bruk til kalver og kviger. Der gjenstår det litt ombygging enda, men det vil de ta litt etter hvert.

Fjøset er bygd av norske entreprenører. Overhalla Betongbygg var hovedentreprenør. Inge Christensen forteller at de også hadde med en byggeleder fra Norsk Landbruksrådgivning. Innovasjon Norge og Rindal Sparebank har hjulpet til med finansieringen. 

Christensen forteller at de har hatt mange gode hjelpere gjennom hele prosessen. Det har vært mange møter og mange avgjørelser å ta på kort tid. Det var også nødvendig å være litt nøktern i pengebruken. Det er mye fint å få kjøpt, også til et nytt fjøs, men det blir fort store summer av det.

IMG_3534.jpg
Ivar Myklegard overrekker en oppmerksomhet fra Rindal Produsentlag.
 

"Det grønne gulv"

Gulvet i husdyrrommet er en ekstra stor investering. Løsningen kalles Comfort Slat Mat, eller "Det grønne gulv". Et grønt gummibelegg skal gjøre det ekstra komfortabelt for dyra å gå på. Her er det gjødslekjeller under, noe som ikke lenger er så vanlig i nye fjøs, og løsningen er visstnok noe omdiskutert. Men klauvskjæreren sier at klauvene på kyrne er fine etter at de nye fjøset ble tatt i bruk. 

Lars Hoem fra Tine støtter også valget av gulv.

- Dette er en god løsning. Den virker positivt for dyra. Gulvet har også gassventil, som skal forhindre giftig gass i å sive opp fra gjødselkjelleren, forklarer Hoem. - Dette er et veldig bra fjøs. Vi ser at kyrne ligger mye, og det er et tegn på trivsel. Det ser vi også på at de fordeler seg i hele fjøset. Kyrne er rene og fine.

Rannveig Holte synes også at gulvet og resten av fjøset ser bra ut. Dyra som kom hit fra Austigard Holte tilpassa seg fort, forteller hun.

Ku.jpg

IMG_3543.jpg
Slike koster er vanlig i nye fjøs. Den er flitting brukt, og kyrne holder seg rene og fine.
 

Artigere å holde på

Kristin Ingdal trives godt i nyfjøset. Det var en lettelse å gå over til melkerobot og slippe det tunge arbeidet med selve melkinga. Hun forteller at fôringa også har blitt mye lettere nå som de kan kjøre inn grovfôret med minilaster. Det er fortsatt mye arbeid i fjøset, det merkes jo at det er dobbelt så mange dyr som før, men arbeidet er ikke så tungt lenger.

- Det er artigere å holde på nå enn før, sier Kristin Ingdal.

IMG_3552.jpg
Kristin Ingdal og Inge Christensen har fått lettet arbeidet mye med den nye melkeroboten.
 

Det er også lagt mer vekt på dyrevelferd i nye fjøs, og det gir positive utslag.

- Vi ser at både på produksjonen og det helsemessige at det går rette veien nå, sier Inge Christensen fornøyd.