duskmyrull

Duskmyrull i starrfamilien er en av våre vanlige myrullarter, lat. Eriophorum augustifolium. Like ved Bolmbogsvatnet (Rindal kommune, M&R) 350 m o.h.
11. juli 2002.
(Foto: Gunnar Bureid)