dvergbjørk

Betula nana (nana er gresk for 'dverg') fins over hele Norge, fra forholdsvis lavt nede og helt opp 1600 meter (i Jotunheimen). Kan danne tette kjerr, men også bre seg flatt utover berget der det er ekstra værhardt. Eksemplaret på bildet holder til vel 700 meter over havet, i sørenden av Raudfjelltjønna (Meldal kommune, S-T).  30. juni 2003. (Foto: Gunnar Bureid)