dverggråurt

Omalotheca supina i korgplantefamilien blir fra 2 til 10 cm høy, har noen blomster som ikke gjør så altfor mye av seg, men det er godt samhold blant disse dvergene: de vokser i små, tette tuer. Dverggråurt vil ha fuktig jord og kan påtreffes på snøleier og i sti- og veikanter. Vanlig i fjellet. Eksemplarene på bildet holder til nær Kvelvbekken som renner nordover fra Tovdalsberga og ned i Raudfjelltjønna (Meldal kommune, S-T) 750 m o.h. 1. august 2003. (Foto: Gunnar Bureid)