Dvergmjølke

Epilobium - mjølkefamilien - har medlemmer av så forskjellig høyde, fra geitramsen på over 2 meter utenfor fotografens vindu til dvergmjølken på ned til 3-4 cm. Det eneste som er langt på denne dvergen av en plante, er dens latinske artsnavn: anagallidifolium. Typisk for mjølkene er den lange og smale fruktkapselen. Stengelen på dvergmjølken er først bøyd, for senere å rette seg under fruktmodningen. Fuktig voksested vil planten ha. Bjønnabekken i Folldalen (Rindal kommune, M&R), 650 m o.h. 13. juli 2003. (Foto: Gunnar Bureid)