Dyktige pelsdyrfarmere

Hvert år kunngjør Norges Pelsdyralslag sin Hitliste over landets beste pelsdyrgårder. For å komme på den må en ha en viss poengsum og et minimum antall valper per tispe. Poeng beregnes for blant annet skinnenes kvalitet, størrelse, renhet, lyshet og fylde. Hele fire av Rindals fem pelsdyrfarmere har kvalifisert seg for Hitlista 2005!


BLÅREV: Egil Møkkelgård, Karin Storås, Lars Helgetun og Arnfinn Eriksen er inne på Hitlista 2005. Best er Egil Møkkelgård med en 12.plass.
BLUESHADOW/HVITREV: Egil Møkkelgård, Karin Storås og Arnfinn Eriksen. Her er Egil helt oppe på 4.plass i Norge.
Vi finner også to naboer på blueshadow-lista, nemlig Bård Løseth på Storås og Arne O. Sæther, Øvre Surnadal.
www.norpels.no har lister for flere år bakover.