Edgar 2_1024x1902

Øvre Sæter og laksen fortsetter for andre sesongen

Edgar Landsem: - Egentlig veit vi ingen ting!

Edgar Landsem er like spent i år som foran enhver fiskesesong i Surna: - Det er en ting som er sikkert! Det er at vi veit egentlig ingen ting, sier han - og det sier han hvert år. - Alt er usikkert når det gjelder laksefisket! Edgar har dokumentert hver eneste laks fisket på området til Øvre Sæter med vekt, når fiska, fisker og agn siden 1973. Et dårlig år i 2007 er et godt tegn for 2012! Trollheimsporten fortsetter med serien Øvre Sæter og laksen også denne sesongen!

Over ser du antall laks fiska på Øvre Sæter fra 1972 til 2010. som vi ser går fisket i sykluser på fem og fem år. Til høyre Edgar Landsem med statistikken fra NINA.

Fem års sykluser
Edgar Landsem har notert ned de månedlige fangstene til minste detalj og dette materialet har Bjørn Ove Johnsen i NINA bukt. Hver eneste laks siden 1973 er notert. Materialet gir et bilde på fisket i Surna over 40 år.

I fjor - 2011 - ble det samla tatt 877 laks i Surna med ei samla vekt på 4594,5 kilo. Av sjøaure ble det tatt 296 med ei samla vekt på 410,6 kilo. Dette går fram av statistikken til Surnadal Elveeigarlag på surna.no - med i Trollheimsporten med link - bli medalleStatistikken på surna.no her.

Edgar Landsem er spent på om femårssyklusen slår til i år. - I 2007 hadde vi et dårlig år. Ser vi på statistikken er det som kommer tilbake da etter fem år ofte gode og brukbare år. Det blir spennende å sjå om det slår til, sier han og synes de nye fiskereglene er mye bedre enn det som var i fjor.

Nye fiskeregler:
Miljøverndepartementet hadde ingen innvendinger i forhold til de nye fiskebestemmelsene som skal gjelde for hele Surnavassdraget kommende sesong.

Fisketid for laks og ørret: 01.06 - 31.08.
Kvoter laks: 1 pr. døgn, 6 pr. sesong (derav tre under 70 cm. og tre over 70 cm). Markforbud og hunnlaksfredning etter 1.august. Denne bestemmelsen kan diskuteres etter midtsesongsevalueringen ("forhåndsavtalte tiltak").
Kvote sjøørret: 2 pr. døgn, 8 pr. sesong.

Det er også innvilget en kvote på 10 laks for bruk under fiskekonkurransen i Norsk Laksefestival. Denne kvoten er innvilget pga at Surna og Norsk Laksefestival lenge har hatt strenge restriksjoner.

Skjellprøveprosjekt 2012
Ellers skal det tas skjellprøver av hver eneste laks som blir fiska denne sesongen. Surna deltar i et utvidet skjellprøveprosjekt i 2012 sammen med Elvene rundt Trondheimsfjorden. Det kan du lese meir om her på surna.no - Laksefiske i Surna!

Øvre Sæter og laksen
Trollheimsporten vil også denne fiskesesongen fortsette serien Øvre Sæter og laksen. I fjor laga vi 15 artikler med bakgrunn i utklippsbøkene til Edgar Landsem, der han foruten statistikken har samla det meste som er skrevet om laksefisket i Surna og Øvre Sæter.

Alt dette finner du på Edgar Landsem under Willys arkivdykk under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på den raude. Vi har kommet til året 1985 og fra og med i morgen kan du lese den første artikkelen fra dette året - Edgar Landsem på Trollheimsporten!

Jan Johansson en institusjon i Surna
Jan "Janne" Johansson gikk nesten igjen i disse nostalgiske artiklene fra Øvre Sæter og laksefisket i Surna. Han er en institusjon i elva og vil også i år komme og drive Øvre Sæter Laksecamp for Edgar Landsem. - Han kommer en dag eller to før sesongen starter, forteller Edgar og gleder seg til å treffe Janne igjen. Sjøl har Edgar gjort klart alt ved Øvre Sæter, slik at det bare er å slenge ut snøret!

Jan Johansson var 17 år første gang han kom til Surnadal og Øvre Sæter. Da var det Surnadal hotell (i dag Vårsøg hotell) som dreiv valdet tilhørende garden i Øvre Surnadal. Siden har Janne vært her hvert eneste år - kommende sesong blir den 52. - Og jeg har tatt laks hvert eneste år, smilte han i fjor (under).

Trollheimsporten hadde denne reportasjen om Janne i fjor. Vi vil sjølsagt besøke han også i år, så følg med!