Ei stor tømmerhytte

Olav Børset og Per Kåre Negård i firmaet Trollheimslaft DA har aldri prøvd seg på en så stor laftejobb før som den hytta de nå har stående klar inni laftehallen på Negård. Trollheimsporten var en tur innom i dag:

Hytta måler ca. 100 kvadratmeter og fyller omtrent hele laftehallen. I tillegg skal det
på en vinkel med inngangsparti og gang.
Det er Ole Furuhaug som har bestilt bygget, som skal plasseres oppi Furuhaugmarka
ved Litjvatnet/Storvatnet. Hytta skal brukes til utleie.
Det flotte furutømmeret er forresten hentet fra skogen til Ole Trygve Foseide like vest
for der hytta skal stå. Og de runde takåsene som skal på, har vært innom saga på Kattem
- lokalt arbeid her også.

Per Kåre (t.v.) og Olav i sving. Begge to er gardbrukere, og ser hyttebygginga som en
nødvendig tilleggsnæring. Om vinteren deler de arbeidstida si omtrent likt på garden
og laftehallen.

Laftehallen oppå Negård på Rindalsskogen ble satt opp i 2003.