Tom, Vibeke og Grethe 1 2000

Rindal kommune melder:

Ekstra tilskudd til kommunale næringsfond

Rindal kommune er svært glad for å ha fått tildelt ekstra midler til kommunalt næringsfond. I vedtak i fylkesutvalget i Trøndelag  23.06.20 har Rindal kommune blitt tildelt kr 930 100.

Ingressfoto: Daglig leder i Rindal Næringsforum, Tom Godtland, ordfører Vibeke Langli og næringskonsulent Grethe Elshaug har grunn til å smile etter at Rindal kommune har fått tildelt 930 100 kroner i ekstra midler til det kommunale næringsfondet.
 

Rindal kommune er svært glad for å ha fått tildelt ekstra midler til kommunalt næringsfond.

Midlene er tildelt etter Krisepakke 3, og endelig vedtak ble gjort i Stortinget 19. juni. Bevilgningen i Stortinget ble gitt til fylkeskommunene, og tilskuddet skal gå uavkortet videre til kommunene.

I vedtak i fylkesutvalget i Trøndelag 23. juni har Rindal kommune blitt tildelt kr 930 100.

Det vil bli utarbeidet en midlertidig forskrift  fra departementet om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19 utbruddet.

Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder.

Forskriften skal ettersendes fylkeskommunene, og deretter kommunene, i begynnelsen av juli.

Vi ønsker å tildele midlene så snart vi kan, og inntil Rindal kommune mottar forskriften vil vi begynne å forberede oss på hvordan vi skal legge til rette for en enkel søknadsprosess, og gjennomføring av raske vedtak for tildeling.

Så fort vi vet mer, vil vi informere om når dere kan starte å søke og hvordan.