Rindal kommunevåpen

Ekstra tilskudd til Rindal

I forbindelse med revidert statsbudsjett bevilga regjeringa 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Trøndelag fikk omlag 213 millioner av dette, og Rindal kommune får 800 000 kroner.

Dette er øremerka tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Målet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.

vibeke langli_690x518.jpg
- Midlene som Rindal kommune har fått skal i første omgang brukes til solskjerming ved omsorgsboligene og vedlikehold av Bolme barnehage, sier ordfører Vibeke Langli. - Det er en forutsetning at det skal brukes lokale leverandører. Formannskapet vil fordele resten av de ekstraordinære midlene til vedlikehold i august, legger ho til.

Ordføreren minner også om at arbeidsledigheten i Rindal nå er tilbake på samme nivå som før koronakrisa (15 personer), etter å ha vært oppe i 60-65 ledige.