Rindal sparebank Edit

Annonse:

Ekstraordinær gavetildeling i Rindal Sparebank, andre søknadsperiode

Rindal Sparebank vedtok i mars å avsette inntil 1 mill. til ekstraordinære gaver til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter og overskudd ved avlyste arrangement, eller for å dekke økte uforutsette kostnader eller reduserte inntekter ved arrangement som gjennomføres i perioden 1. mars til 30. september. Dette kommer som et tillegg til den ordinære gavetildelingen som banken har hatt.

Vi har behandlet søknadene som kom inn i første søknadsperiode, og det ble innvilget og utbetalt støtte for ca. kr 200.000.

Vi har nå åpnet for å søke om støtte til andre søknadsperiode. 
Dette gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. mai til 31. juli. Søknadsfristen for andre tildelingsperiode er 31. august.

Tredje søknadsperiode gjelder avlyste arrangement i perioden fra 1. august til 30. september. Søknadsfristen for tredje tildelingsperiode er 31. oktober. Her vil det blir åpnet for søknader fra og med 1. september.

For å søke om gaver, forutsetter vi at søker er kunde i Rindal Sparebank og at søkeren er registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. 

Søknad sendes inn via eget søknadsskjema på bankens hjemmeside:

https://form.jotform.com/201113215301330

gavemottakere.jpg
Overrekkelse av gaver for første søknadsperiode, under Åpen dag 4. juli.


Rindal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.