Aura kraftverk_460_tcm10-13829

Ekstremværet Dagmar slo ut all kommunikasjon

Om kvelden 1. juledag mistet Statkrafts regionsentral for Vestlandet og Trøndelag all kommunikasjon med kraftverkene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Det er informasjonssjef Norman Kjærvik hos Statkraft som forteller og forklarer dette.

Mye folk ute
Fra klokka 21.00 samme kveld ble kraftverkene bemannet med lokale mannskaper for å ta seg av den lokale styringen og overvåkingen av kraftproduksjonen. Disse mannskapene har hele tiden hatt en kommunikasjon med regionsentralen og beredskapsledelsen i Statkraft ved hjelp av det telesambandet som fortsatt var i operativ drift.

Statkrafts mannskaper ute i det enkelte kraftverk har gjort en formidabel innsats for å holde produksjonen i gang og for å sikre strøm til folk, noe man har lykkes godt med på tross av meget vanskelige værforhold.

Mye arbeid gjenstår
Etterhvert vil situasjonen normaliseres, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før alt er som vanlig. Ut fra det selskapet kjenner til i øyeblikket har det ikke oppstått større skader på anlegg og utstyr, men det er litt for tidlig å konkludere endelig, sier Norman Kjærvik.

- Kommunikasjonsproblemene mellom regionsentralen og kraftverkene knyttet til produksjonsstyringen ligger utenfor Statkrafts kontroll, og det jobbes nå iherdig for at dette blir gjenopprettet, legger han til.

Se også vår webside for mer informasjon.