Eldrearbeidsprisen 2015 Martinus og Grete Torvik

Eldrearbeidsprisen tildelt ekteparet Torvik

Under Surnadal Pensjonistlags julemiddag på Nordmøre folkehøgskole ble Eldrearbeidsprisen tildelt ekteparet Grete og Martinus Torvik fra Todalen for deres mangeårige frivillige innsats med eldrearbeid.

Leder i Surnadal Pensjonistlag, Johs. J. Vaag, opplyste om at det er femte året prisen deles ut. Det er Eldrerådet som er jury, og prisens statutter tilsier at utmerkelsen kan tildeles  lag, organisasjoner og enkeltpersoner som utmerker seg positivt i ulønnet eldrearbeid. Surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim overrakte prisen, et kunstverk av Reidar Østvik og et pengebeløp.

Ekteparet har vært svært aktive i ulike lag og organisasjoner, blant annet gjennom Surnadal Pensjonistlag. Martinus har hatt roller både som kasserer og sekretær, og nylig som leder av pensjonistlagets store stolthet stavganggruppa. Grete har vært engasjert loddselger og bidragsyter under eldremiddager i sanitetshuset i Todalen.

Martinus Torvik fortalte i sin takketale at ekteparet bevisst ville bli kjent med bygda, folket og distriktet gjennom lokale lag og organisasjoner da de flyttet til Todalen for 23 år siden. Man kan trygt si at de har lykkes.

- Når vi kjører til Todalen går det ikke én gang uten at Grete nevner synet av de vakre fjellformasjonene og fjorden, sa prismottakeren.