Elvelangs og -tvers

Driva har reportasje i dag om de tre velforeningene Rindal, Sunna og Moans tanker om elveområdene fra meieriet og ned til Rinnvollen: bruer, gang/sykkelveier, turstier, rasteplasser/gapahuker, naturstier mv. Det vil knytte Sunnaområdet sammen med Vestre og sentrum i Rindal - og med Sagagrenda/Moan. Velforeningene ønsker å få utarbeidet en landskapsplan og et forprosjekt. Dette har politikerne fått som innspill i den pågående budsjettprosessen. Utvilsomt spennende tanker.
(Rinnosen-foto: Edgar Kattem)