En grei budsjettbehandling

Rindal kommune kan videreføre drifta uten kutt, det står fast etter kommunestyremøtet i går. Dette mye takket være økte rammeoverføringer fra staten etter høstens regjeringsskifte.

Tar vi investeringene i perioden 2006-2009, ble det vedtatt 35 millioner til utbygginga på Rindal skole (24,8 i 2006 og 10 i 2007), 6 millioner til PU-boliger, en halv million tre år etter hverandre til fast dekke på kommuneveier, og ventilasjon og heis på kommunehuset 4 millioner (1,8 i 2006 og 2,2 i 2008). Videre får Øvre Rindal skule midler til garderobeutbygging, og kommunen investerer på IKT-sida. Og det ble vedtatt å samlokalisere Rindal Frivillighetssentral og den psykiske helsetjenesten i nye lokaler (i trygdeboligen Or ved helsetunet). Men Rindals bygdehistorie ble utsatt til 2007, mens kommuneavisa ble tatt inn igjen i budsjettet. Tilskuddet på 15 000 kroner til Rindal ungdomsråd ble også tatt inn igjen, og Rindal blir med i en nettportal for kommunene på Indre Nordmøre (Orkidé-samarbeidet). (Kilde: Driva)