Enda mer om skuterkjøring

15. desember hadde vi et leserinnlegg, "Uvettig snøskuterkjøring", etterfulgt av et tilsvar 17. desember. 
Nok et innlegg i dag, se Leserbrev.