Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Flau vind
Torsdag
Torsdag Kraftig regn
Kraftig regn
Lett bris

Er vi forberedt på en katastrofe?

Frivillige aktører har en svært viktig rolle i lokalt beredskapsarbeid. Lørdag arrangerte Surnadal Røde Kors og Surnadal Sanitetsforening regional fagdag med frivillig beredskap som tema.

Arrangøren hadde lagt opp til et godt og innholdsrikt program, som startet med en presentasjon av Surnadal Røde Kors og sanitetsforeningene i Surnadal, og deres beredskapsarbeid. Surnadal Røde Kors og de lokale sanitetsforeningene samarbeider godt, ikke minst på dette viktige området.

Reidar Brøske.jpg
Reidar Brøske fortalte om beredskapsarbeidet i Surnadal Røde Kors.


Viktig beredskapsavtale med kommunen - så gikk raset i Todalen

Reidar Brøske har vært leder i Surnadal Røde kors i en årrekke, og denne organisasjonen driver med mange ulike aktiviteter. Et viktig poeng er at ingen får betalt for sin innsats i Røde Kors, selv om mange legger ned utallige arbeidstimer i organisasjonen.

Den viktigste hendelsen Brøske har vært med på som leder var da Røde Kors inngikk en avtale med Surnadal kommune i 2013. Bare tre måneder etter at avtalen ble undertegnet skjedde noe som satte både kommunen, Røde Kors og sanitetsforeningene på prøve - raset i Todalen.

I forbindelse med raset i Todalen stilte Surnadal Røde Kors opp med vakter 24 timer i døgnet, blant annet for å dirigere trafikken. For Surnadal Røde Kors ga denne hendelsen nyttige erfaringer å ta med seg videre, det ga også noen ekstra penger i kassa.

Det må nevnes at Todalen sanitetsforening også la ned en enorm arbeidsinnsats i dagene etter raset.

Sanitetsforeningene i Surnadal har ei felles omsorgsberedskapsguppe, der Jorunn Ørsal er leder. Hun fortalte om arbeidet i omsorgberedskapsgruppa, og den avtalen de har med Surnadal kommune.


Frivillige aktører har en viktig rolle

Renate Frøyen er seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hun fortalte om Fylkesmannens beredskapsarbeid, og frivillige aktører sin rolle i dette arbeidet. Fylkesmannen har også tilsyn med kommunene på dette området. 

Føyen understreket at frivillige aktører har en svært viktig rolle i beredskapsarbeidet. De frivillige sitter på mange ressurser, og bør engasjere seg også på et strategisk nivå. Fylkesmannen oppfordrer til at lokale frivillige aktører deltar i utarbeidingen av kommunens helhetlige ROS-analyse, og gjerne også i oppdatering/revidering av analysen. Frivillige må tas med i ressursoversikten i kommunens beredskapsplan, og de bør delta på øvinger.

Den norske grunnberedskapen er veldig bra. Det viser seg gang på gang at når et lokalmiljø blir utsatt for alvorlige hendelser, så takler kommunen og lokalmiljøet det veldig bra, selv om kanskje ikke alle planer er skriftlig på plass i forkant.


Er vi forberedt på en katastrofe?

Tor Arne Moen, brannsjef i Surnadal og Rindal, fortalte om det lokale beredskapsarbeidet i brannvesenet og deres nærmeste samarbeidspartnere.

- Er vi forberedt på en katastrofe? spurte han. 

Svaret er nok - Bare til en viss grad.

Brannvesenet avholder mange øvelser hvert år. Noen ganger sammen ambulansetjenesten, noen ganger med både politi og ambulanse, men frivillige aktører er sjelden med.

Moen siterte en amerikansk oberst: "Man stiger ikke opp til nye høyder i en krise! - Man synker ned til det nivået man holdt på treningene!"

Dette understreker hvor viktig det er å trene, og å arrangere øvelser hvor alle er med, også frivillige aktører. Av og til kan man oppleve hendelser som tar pusten fra folk som arbeider med slik til vanlig. Det kan være en bussulykke, flyulykke eller en skogbrann. Og det er nettopp når det verste skjer at de frivillige blir kalt inn, og det kan oppleves svært krevende. Derfor er det så viktig å prate sammen på forhånd. Det er også viktig at folk kjenner til hverandre, slik at de kan samarbeide godt. 

I 2014 ble det arrangert en stor katastrofeøvelse på Surnadal vidaregåande skole, der også Røde Kors og Todalen sanitetsforening deltok. Under øvelsen ble det ble avdekket noen svakheter bl.a. innen kommunikasjon og organisering på ulykkesstedet, men det meste fungerte svært godt.


Bredt spekter av foredragholdere

Andre foredragsholdere på fagdagen lørdag var seniorrådgiver/prosjektleder i Norske Kvinners May Britt Buhaug Sanitetsforening, nettsjef i Svorka Ivar Vikan, visepresident i Norges Røde Kors Snorre Gundersen og politimester i Møre og Romsdal Ingar Bøen.

Frivillig bedredskap.jpg
Arrangørene og noen av foredragsholderne på beredskapsdagen. F.v. Ivar Vikan, Jenny Klinge, Reidar Brøske, Mette Helen Mikkelsen, Jorunn Ørsal, May Britt Buhaug og Tor Arne Moen.


Deltakelse over all forventning

De var ca 50 deltakere på fagdagen. Dette var bl.a. folk fra Røde Kors og sanitetsforeningene, og folk som arbeider i nødetatene. 

Mette Helen Mikkelsen fra Surnadal Sanitetsforening er godt fornøyd med deltakelsen.

- Vi fikk samlet et bredt spekter av foredragsholdere, og vi har inntrykk av at mange ser på omsorgsberedskap med nye øyne etter denne dagen, sier hun.