Fakkeltog for de første 150

På terskelen til det nye året startet rindalingen markeringen av at kommunen i 2007 blir 150 år gammel (den reiv seg løs fra Surnadal i 1857). I femtida nyttårsaften buktet et langt fakkeltog seg fra kirka og bort til museet, der varden på tusenårsstedet sto tent.

Fakkeltoget går her ut på fylkesveien ved prestgarden.

Rundt varden på museumstunet.

Aksel Norli holdt for sikkerhets skyld pappa Atles fakkel også.

Fem gode venninner som var med i fakkeltoget.

I regnværet ute på museumstunet: Ordfører Hanne Tove Nerbu Baalsrud
talte til folket. Ragnhild Stavne Bolme (t.v.) resiterte Rindalssangen til
bakgrunnsakkompagnement av Jo Ranheim. Medlemmer av Blæst'n
var der og spilte også, det samme gjaldt de tre karene i The Swix.