Festival

Gladmelding fra Sildballkomitéen:
Det blir sildballfestival i 2009 også. Sett av helga 24 - 26 april.
Programmet er ikke helt på plass, men det vil bli spunnet rundt samme lest
som i fjor.
Det blir en forandring når det gjelder konkurransedelen, men dette vil vi
komme tilbake til etter jul.