Firestjerners nettsider

Rindal kommune oppnådde fire av seks mulige stjerner ved den kvalitetsbedømmingen av offentlige internettsider som Norge.no har gjennomført. Særlig skåret Rindals sider høyt på "Nyttig innhold". Bare to kommuner i Møre og Romsdal fikk høyere samlet poengsum.