Fjellbjørk

Fjellbjørka, som danner skoggrensen mot fjellet, har et langt navn på latin: Betula pubescens ssp. czerepanoviii, og er typisk utstyrt med krokete, vridd - og dekorativ - stamme. Fjellbjørkeskogen på bildet - en praktfull sådan - ligger nord og øst for setergrenda Vålåskaret (Meldal kommune, S-T) 500-600 m o.h.
29. juni 2003.
(Foto: Gunnar Bureid)