Fjellfiol

Det er ingen tilfeldighet at det er to side om side - artens latinske navn er nemlig Viola biflora
Det er ingen tilfeldighet at det er to side om side - artens latinske navn er nemlig Viola biflora, altså den toblomstrete fiolen. Fjellfiol er svært vanlig her i Midt-Norge, både i lavlandet og opp mot fjellet. De markerte strekene på kronbladene har en helt klar misjon: de er veivisere for insekter, for befruktningsorganene ligger nemlig skjult lenger inn... Eksemplaret på bildet sto og blomstret like ved to nære slektninger, myrfiol og skogfiol. Damvatnet i Rindal (520 m o.h.), 10. juni 2003. (Foto: Gunnar Bureid)