fjellforglemmegei

Myosotis decumbens i rubladfamilien trives i frodig fjellbjørkeskog, og fjellforglemmegeiene på bildet sto lunt innunder et bjørkekjerr mellom Vålåskaret og Resfjellet (Meldal kommune, S-T), 650 m o.h. 23. juni 2003. (Foto: Gunnar Bureid)