fjellhvitkurle

Fjellhvitkurle - Leucorchis albida ssp. straminea - er en forholdsvis sjelden orkidéplante som vokser på nokså tørr, kalkholdig jord. Denne sto i en velkjent reinrosehei på Tyrikvamfjellet (Oppdal kommune, S-T) vel 1200 m o.h. 6. juli 2003. (Foto: Arild Krovoll)