Fjelløyentrøst

Navnet øyentrøst har ikke denne slekta fått fordi den er en lise for øyet, men fordi plantene har vært brukt i folkemedisinen, og altså mot øyesykdommer. Euphrasia frigida er det latinske navnet på fjelløyentrøst, som hører til maskeblomst-
familien. Rensbekkdalen (Oppdal kommune, S-T), 850 m o.h., 22. juli 2001.
(Foto: Gunnar Bureid)

Fjelløyentrøst i sørvestvendt bakke i Storbekkdalen (Rindal kommune, MR), 800 m o.h., 13. juli 2003 (foto: Gunnar Bureid):